сервизи автомобили сервизи мотоциклети пътна сервизи камиони сервизи тежки машини

About

Сервизна книжка, Програма за Автосервиз - Упътване.

юни 7, 2021

Сервизи. Вписвания в сервизните книжки и работа с модулите на програмата

geodi

Сервизи. Попълване на сервизните книжки sBook. Работа с модулите на програмата за управление на автосервизи. Упътване
Сервизи.%20Вписвания%20в%20сервизните%20книжки%20и%20работа%20с%20модулите%20на%20програмата

sBook е програма за създаване и съхраняване на пълна сервизна история на автомобили и други машини (за краткост - автомобили) с допълнителни модули за управление на сервизи.
sBook заменя изцяло хартиените сервизни книжки на автомобилите, съхранявайки многократно по-подробна сервизна история, която не може да бъде фалшифицирана.
За сервизите с активирана Програма за управление на сервиз sBook създава отделни сервизни бази данни (за краткост СБД)
Достъп до и вписвания в сервизните книжки могат да правят както собствениците на автомобили, така и всички сервизи, ако собствениците позволяват това за съответния автомобил.
Достъп до и вписвания в сервизните бази данни (СБД) могат да правят само съответните сервизи за своите СБД

За удобна работа с Програмата от страна на Сервизите е нужен монитор с големина 14'' и повече, но в краен случай, може да се ползва и по-малък, дори и телефон.ДОБАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ В СЕРВИЗНИТЕ КНИЖКИ sBookДобавяне на сервизни работи в сервизните книжки и СБД чрез централния панел на sBook

В сервизните книжки sBook можете да добавяте сервизни услуги както за автомобили, които сте въвели лично, така и за всеки друг автомобил въведен от друг сервиз или неговия собственик, ако собственика на автомобила го позволява. sBook ще съхрани кой и кога е добавил съответните сервизни услуги.
Ако е активирана пълната версия на Програмата за управление на сервиз данните ще бъдат автоматично добавени и във вашата СБД

1. Натиснете бутона "Превозни средства и машини Търсене" Търсене на превозни средства (на зелената лента)
2. Намерете автомобила по неговия регистрационен номер или номер на шаси
3. Изберете "Нов сервиз" Нов сервиз
4. В централния панел ще се зареди секцията за сервизните дейности
  • впишете километрите в първото поле на панела (или часовете работа)
  • изберете бутона за съответната група сервизни дейности (примерно "Двигател")
  • в полето което ще се отвори отметнете тези, които сте извършили и натиснете "Добави" в края
  • при нужда, изберете нова група сервизни дейности и повторете процедурата
  • ако сервизните работи които сте извършили липсват в листите - впишете ги в полето "Допълнителни работи" ръчно
  • в полето "Бележки" можете да отбележите каквото сметнете за нужно
5. Съхранете

Данните за извършените работи ще бъдат запомнени в сервизната книжка sBook на клиента.
! Ако автомобилът е бил вписан във ваши СБД - ще бъдат запомнени и в тях. Дори собственикът да изтрие своя автомобил и sBook данните във СБД ще останат.


Редактиране на сервизни работи чрез главния панел на sBook

В един ден, за един автомобил, от един акаунт може да бъде въведена само една група от сервизни работи, независимо колко е дълга.
Сервизните услуги които се въвеждат за един автомобил могат да бъдат редактирани само до 24:00 часа на деня в който са били въведени и само от този който ги е въвел. Това е нужно за да се гарантира, че sBook и сервизните книжки sBook не могат да бъдат фалшифицирани.
Записите в сервизните книжки sBook не могат да бъдат редактирани от администратора на програмата.

Добавяне на допълнителни сервизни работи за деня или редактиране на сервизните работи

1. Натиснете бутона "Превозни средства и машини Търсене" Търсене на превозни средства (на зелената лента)
2. Намерете автомобила по неговия регистрационен номер или номер на шаси
3. Изберете "Минали сервизи" Минали сервизи
В централния панел ще се заредят всички сервизни услуги за избрания автомобил.
(Дори да изберете "Нов сервиз", ако в същия ден от вашия акаунт са били въвеждани сервизни работи в централния панел ще се заредят всички сервизни услуги за избрания автомобил.)
За сервизните работи от текущия ден ще бъдат налични бутоните "Редактиране" Редактиране и "Изтриване" Изтриване
4. Изберете "Редактиране" и следвайте процедурата както при Добавяне на сервизни работи

Ако изберете "Изтриване" и потвърдите, сервизните дейности въведени за деня от вас ще бъдат изтрити окончателно. (Няма да бъдат засегнати сервизните работи за деня въведени от друг акаунт, сервиз или собственик)
След изтриването, отново ще бъде достъпно въвеждането на "Нов сервиз" за съответния автомобил от вашия акаунт.
РАБОТА С МОДУЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРВИЗИ


Ако за вашия сервиз е активирана пълната версия на sBook сервизът ви ще разполага с отделна бази данни за своите клиенти, автомобили и др.
В левия панел на монитора ще се визуализира избрания модул от програмата за управление на СБД
Освен водене на сервизните дейности, ще можете да създавате сервизни книжки на своите клиенти (при първоначалното им вписване) и да добавяте автомобили в тях.

1. Сервизната база данни на всеки автосервиз (СБД) е абсолютно отделна, както от базите данни на останалите сервизи, така и от базите данни на сервизните книжки.
2. Всеки автомобил в СБД се свързва с неговия собственик, който е препоръчително да има сервизна книжка sBook
3. Програмата за автосервиз автоматично свързва СБД и онлайн сервизните книжки на автомобилите и съответно техните собственици (ако последните го позволяват).
4. Сервизните дейности се въвеждат автоматично както в СБД така и в сервизните книжки (когато собственика го позволява)
5. Всеки сервиз може да въвежда ремонтни дейности във всички сервизни книжки, без да има регистрирани съответните автомобили в своята СБД.
6. Препоръчително е в СБД да се записват само постоянните клиенти на сервиза
ЗАПИСИ В СБД


Добавяне на собствена сервизна книжка - СЕРВИЗЕН sBook

Добавянето на нов автомобил е възможно, само ако последния се свързва с определен собственик и електронен адрес.
За случаите в които собствениците на автомобили нямат e-mail се създава и използва сервизна книжка sBook принадлежаща на самия сервиз - СЕРВИЗЕН SBOOK.

1. Натиснете бутона клиенти от главното меню Клиенти (зелената лента най-горе)
2. Натиснете нов клиент Нов клиент от панела "Клиенти" вляво
- в полето "E-mail" добавете е-мейла на Вашия автосервиз или е-мейл до който имате достъп
- в полето "Име и Фамилия/Лице за контакт" запишете примерно "СЕРВИЗЕН SBOOK "
Съхранете.

С това сте създали един виртуален клиент "СЕРВИЗЕН SBOOK" във вашите СБД и една сервизна книжка СЕРВИЗЕН SBOOK принадлежаща на вашия сервиз.
До е-мейла, който сте посочили, ще бъде изпратен линк за достъп.
Всеки автомобил, който не можете или не искате да обвържeте с определен собственик във вашите СБД или просто принадлежи на сервиза, може да бъде вписан към СЕРВИЗНИЯ SBOOK .
От СЕРВИЗНИЯ SBOOK, по късно можете да "прехвърлите", който и да е автомобил на друг реален собственик, който има свой sBook.


Добавяне на клиенти, които имат sBook

Натиснете бутона "Нов клиент" Нов клиент от панела "Клиенти" вляво
В полето "E-mail" впишете електронния адрес на клиента.
Ако последният го позволява част от данните му ще се появят автоматично, ако не - поискайте да измени статуса си или ги въведете ръчно.
В полето "Име и Фамилия/Лице за контакт" впишете името на клиента.
Емайла и името са достатъчни клиента да бъде запомнен във вашите СБД.


Добавяне на клиенти, които нямат sBook

Натиснете бутона "Нов клиент" Нов клиент от панела вляво
В полето "E-mail" впишете електронния адрес на клиента.
В полето "Име и Фамилия/Лице за контакт" впишете името на клиента.
Емайла и името са достатъчни клиента да бъде запомнен във вашите СБД. Останалите полета не са задължителни.
Съхранете.
На електронния адрес на клиента ще бъде изпратен линк за достъп до личния му sBook.
Не добавяйте собственици, които нямат E-mail. Вписвайте техните автомобили в СЕРВИЗНИЯ SBOOK
Не използвайте фалшиви е-мейли. Това ще доведе до изключването ви от системата.Добавяне на автомобили или други превозни средства в СБД

1. Натиснете бутона клиенти Клиенти от главното меню (зелената лента най-горе)
2. В левия панел намерете клиента с когото ще бъде свързан автомобила (Ако няма такъв - изберете СЕРВИЗНИЯ SBOOK)
3. От таблицата с данните на клиента изберете бутона "Добавете едно превозно средство или машина" Нов автомобил
4. Попълнете съответните полета
(Ако вашият клиент вече има sBook и е въвел автомобила си, достатъчно е да попълните регистрационния номер или номера на шасито (VIN). Данните на автомобила ще се попълнят автоматично. Ако той не е въвел автомобила си, автомобила ще бъде въведен автоматично и в сервизната му книжка)
5. Съхранете.


Вписвания за автомобили за които достъпа е забранен или са без сервизна книжка

В някои случаи клиент, вписан във вашите СБД, може да забрани достъпа до своя автомобил, да го изтрие или дори да закрие своя акаунт. В резултат, търсенето на автомобила му чрез централната търсачка и централния панел няма да доведе до резултат.
Търсенето на автомобила в този случай се осъществява от левия панел по името на клиента, по регистрационния номер или номера на шасито.
Добавянето на нови сервизни дейности е аналогично, но те се записват само в СБД
Както и в сервизните книжки, така и в СБД е възможен само един "сервиз" за деня, независимо от броя на извършените сервизни услуги.


Преглед на сервизните дейности на автомобил записан в СБД

Намерете автомобила в СБД (левия панел на екрана) чрез неговия собственик, регистрационен номер или шаси
1. В таблицата с данните на автомобила изберете бутона "Минали сервизи" Минали сервизи
Ако собственика го позволява, в централния панел ще се визуализират всички сервизни услуги вписани за този автомобил без значение дали са били въведени от вас, друг сервиз или собственика му
2. Натиснете бутона "Минали сервизи в сервиза ни" Минали сервизи във вашия сервиз (вляво от горния)
В централния панел ще се визуализират само сервизните услуги направени и вписани от вашия сервиз

Натиснете тук за да се върнете обратно.

Сервизна книжка Toyota Сервизна книжка Peugeot Сервизна книжка Hyundai Сервизна книжка Opel Сервизна книжка Volkswagen Book service Citroen Сервизна книжка Skoda Сервизна книжка Audi Сервизна книжка на автомобил Mercedes-Benz Сервизна книжка за автомобил Bmw Сервизна книжка Honda Сервизна книжка Ford Сервизна книжка Yamaha Сервизна книжка Renault Сервизна книжка Dacia Сервизна книжка на мотоциклет Vespa Сервизна книжка Land RoverСервизна книжка LexusСервизна книжка LiebherrСервизна книжка LindeСервизна книжка MANСервизна книжка MarincoСервизна книжка MaseratiСервизна книжка Massey FergusonСервизна книжка MaybachСервизна книжка MazdaСервизна книжка MiniСервизна книжка MitsubishiСервизна книжка MostroСервизна книжка NeoplanСервизна книжка New HollandСервизна книжка NireusСервизна книжка NissanСервизна книжка OlympicСервизна книжка PiperСервизна книжка PorscheСервизна книжка PoseidonСервизна книжка QUEST AIRCRAFTСервизна книжкаСервизна книжка AB Inflatables СЕРВИЗНА КНИЖКА ОНЛАЙН AGCO сервизна книжка онлайн Ahellas сервизна Книжка online BELL СЕРВИЗНА книжка Drago Сервизна КНИЖКА LEONARDO сервизна КНИЖКА PILATUS СЕРВИЗНА КНИЖКА EMBRAER Сервизна книжка BT Сервизна книжка за поддръжка и обслужване Husqvarna Сервизна книжка Hyster Сервизна книжка за автомобил MAN-VW СЕРВИЗНА КНИЖКА NEXTANT Сервизна книжка AIRBUS Book Service online Cessna BOOK SERVICE ONLINE BOMBARDIER Book service BOEING book service Hawker Beechcraft
Сервизи. Вписвания в сервизните книжки и работа с модулите на програмата
About, , , Сервизна книжка, Програма за Автосервиз - Упътване.
Безплатно за Автосервизи и Автомобилисти
with ... geodi engine
Сайтът е в режим на тестване. Някои от функциите са изключени.
В сайта използваме cookies. За да продължите, моля запознайте се с условията за ползване
Разбирам и съм съгласен
Menu Сервизната книжка на Вашия автомобил
Сервизната книжка на Вашия автомобил more
Print Контакти Автосервизи & Магазини Програма за автосервиз

scroll down scroll up
gallery ❰   ❱